Käyttäjätietoa - Lahen D

Kuluttajat ja käyttäjät, kuten myös muotoilijat, kannattaa ottaa mukaan uusien konseptien, tuotteiden ja palveluiden sekä kaupunkiympäristön kehittämiseen jo ideointivaiheessa. 

Kuluttaja- ja käyttäjätutkimuksista saatavien tietojen avulla voidaan välttää vääriä ratkaisuja ja virheinvestointeja. 

Lahen D on Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n hallinnoima, Lahden ja sen lähikuntien asukkaista koostuva tuotekehityspaneeli, ryhmä aktiivisia ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita osallistumaan asuinympäristön, tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen. "Lahendeeläisiä" on noin 400 (3/2018).

Lahendeeläiset ovat osallistuneet mm. seuraaviin projekteihin:

  • Meidän Aleksi - Kauppatorialue ja kaupunkitapahtumat
  • Launeen perhepuiston vesipiste Pisara
  • Lahden rautatieaseman eteläpuolella sijaitseva pyöräkatos
  • Jalkarannan ja Liipolan uudet monitoimitalot
  • Lukuisat paikallisten yritysten tuote- ja palvelukehitysprojektit

Lahen D -käyttäjäpaneeli on Lahden, Hollolan ja Orimattilan yritysten ja kuntien käytettävissä käyttäjä- ja asukastiedon saamiseksi kehitystyön tueksi.

LADEC neuvoo ja auttaa maksutta Lahden, Hollolan ja Orimattilan yrittäjiä ja yrityksiä tuotekehitystyössä.  

LADEC voi esimerkiksi

  • laatia Lahen D:n jäsenille sähköisen kyselyn tai kutsua lahendeeläisiä osallistumaan tuotteita tai palveluita koskeviin työpajoihin, keskustelutilaisuuksiin tai testauksiin
  • auttaa yritystänne löytämään avuksenne tarpeisiinne sopivat muotoilijat, materiaaliosaajat jne.

Ota yhteyttä! Kartoitetaan yhdessä tarpeenne ja etsitään sopivimmat keinot ja/tai ammattilaiset avuksi kehitystyöhön.